Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shkurt 2018

PBB

Tremujori 3 - 2017

Import/Eksport

Shkurt 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Mar

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shkurt 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2018 është 493.564, krahasuar me Shkurt 2017, ky tregues rezulton me rr…
21
Mar

Aksidentet rrugore, Shkurt 2018

Në muajin Shkurt 2018 numërohen 113 aksidente rrugore, nga 117 aksidente të ndodhur në Shkurt 2017, duke u ulur me 3,4 %.
20
Mar

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2018 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në g…
19
Mar

Tregtia e Jashtme, Shkurt 2018

Në Shkurt 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 18,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 1,2 %, në…
16
Mar

Statistikat afatshkurtra - Shërbimet, T4 - 2017

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…

Kalendari i publikimeve

26
Mar

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Shkurt 2018
Ministria e Financës
27
Mar

Statistikat e Transportit

Shkurt 2018
Instituti i Statistikave
28
Mar

Ekonomia dhe Buxheti

Dhjetor 2017
Instituti i Statistikave
29
Mar

Ekonomia në Fokus

Janar 2018
Ministria e Financës