Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2021

PBB

Tremujori 4 - 2020

Import/Eksport

Shkurt 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

08
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2021, arriti 103,0 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
02
Pri

Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Familje, 2020

Bazuar në rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) gjatë vitit 2020, nga grup-mosha 16 - 74 vjeç,  e përdorin i…
02
Pri

Statistika të regjistrimeve në arsim, 2020 - 2021

Në vitin shkollor 2020-21, u regjistruan në arsimin zyrtar 584.616 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 4,6 %, krahasuar me vitin shkollor 2019-20.
31
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2020

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2020 vlerësohet me rritje prej 2,99 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2019. Kontribut…
30
Mar

Statistikat e Transportit, Shkurt 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2021 është 343,9 mijë ton, duke u ulur 4,4 %, krahasuar me Shkurt 2020.Në dymujorin e vitit…

Kalendari i publikimeve

20
Pri

Tregtia e Jashtme

Mars 2021
Instituti i Statistikave
21
Pri

Aksidentet Rrugore

Mars 2021
Instituti i Statistikave
22
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Mars 2021
Instituti i Statistikave
23
Pri

Lëvizjet e Shtetasve

Mars 2021
Instituti i Statistikave
26
Pri

Ekonomia dhe Buxheti

Shkurt 2021
Ministria e Financës