Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qershor 2021

PBB

Tremujori 1 - 2021

Import/Eksport

Qershor 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Kor

Statistikat e Transportit, Qershor 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2021 është 412,0 mijë ton, duke u rritur 9,6 %, krahasuar me Qershor 2020. Krahasuar me me…
23
Kor

Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Qershor 2021, janë 939.872. Krahasuar me Qershor 2020, ky tregues rezulton me një rri…
21
Kor

Aksidentet Rrugore, Qershor 2021

Në muajin Qershor 2021 numërohen 124 aksidente rrugore nga 115 aksidente të ndodhura në muajin Qershor 2020, duke u rritur me 7,8 %, krahasuar me të njëjtën per…
21
Kor

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2021 është 2,1 %.
19
Kor

Tregtia e Jashtme, Qershor 2021

Në Qershor 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 35 mld lekë, duke u rritur me 50,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 6,1 %, n…

Kalendari i publikimeve

09
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Korrik 2021
Instituti i Statistikave
10
Gsh

Tregues të shëndetit financiar

Qershor 2021
Banka e Shqipërisë
10
Gsh
12
Gsh

Treguesit Demografike

T2-2021
Instituti i Statistikave
16
Gsh

Ekonomia në fokus

Qershor 2021
Ministria e Financës