Kreu | Instat

Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Korrik 2018

PBB

Tremujori 1 - 2018

Import/Eksport

Qeshor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

14
Gsh

Treguesit demografikë, T2 - 2018

Numri i lindjeve për tremujorin e dytë 2018 rezulton 5.592, duke shënuar një rënie prej 25,3 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2017. Numri i vdekjeve për tremuj…
08
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2018

Në muajin Korrik 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,3 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çm…
03
Gsh

Statistika të regjistrimeve në arsim 2017-2018

Në vitin shkollor 2017-2018, morën pjesë në arsimin zyrtar 650.153 nxënës dhe studentë, me një ulje prej 3,8 %, krahasuar me vitin shkollor 2016-2017. Pjesëmarr…
03
Gsh

Statistika të Diplomimeve 2016-2017

Në vitin 2017, në arsimin 9 vjeçar u diplomuan 36.546 nxënës, ose 96,4 % e nxënësve të klasës së nëntë të vitit shkollor 2016-2017, duke shënuar një rritje prej…
02
Gsh

Statistikat e Kulturës, T2 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e dytë 2018 është 279, duke pësuar një rritje me 28,6 % krahasuar me tremujorin e dytë 2017. Në tremujorin e dytë 2018…

Kalendari i publikimeve

17
Gsh

Tregtia e Jashtme

Korrik 2018
Instituti i Statistikave
20
Gsh

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Korrik 2018
Instituti i Statistikave
22
Gsh
22
Gsh

Aksidentet Rrugore

Korrik 2018
Instituti i Statistikave