Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Mars 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Mars 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

20
Pri

Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore , 2016

Në vitin 2016, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rret…
18
Pri

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, në muajin Mars 2018, është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,5 %, vërehet në g…
17
Pri

Tregtia e Jashtme, Mars 2018

Në Mars 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 14,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 13,3 %, në …
10
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2018

Në muajin Mars 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,0 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,1 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmim…
03
Pri

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2017

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2017 vlerësohet me rritje prej 3,36 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2016. Kontribut…

Kalendari i publikimeve

23
Pri

Aksidentet Rrugore

Mars 2018
Instituti i Statistikave
23
Pri

Lëvizjet e Shtetasve

Mars 2018
Instituti i Statistikave
25
Pri
25
Pri

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Mars 2018
Ministria e Financës
26
Pri

Statistikat e Krimeve

T1 - 2018
Instituti i Statistikave