Statistikat sipas temave

Publikimet statistikore

Statistikat e planifikuara dhe shpërndara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2017

PBB

Tremujori 2 - 2017

Import/Eksport

Shtator 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Tet

Statistikat e Krimeve, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017 janë kryer 9.900 vepra penale, rreth 10,3 % më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Gjatë tremujorit të tretë 2017 j…
17
Tet

Tregtia e Jashtme, Shtator 2017

Në Shtator 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 16,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 30,3 %, …
13
Tet

Tabelat e Burim - Përdorimeve, 2014

NSTAT publikon tabelat e konsoliduara të Burim-Përdorimeve (TBP), për vitin 2014, të cilat ofrojnë një pamje të detajuar të ekonomisë dhe janë një instrument i …
05
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2017, arriti 103,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Shtator 2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve t…
29
Sht

Produkti Brendshëm Bruto, T2-2017

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2017 vlerësohet me rritje prej 4,06 %, kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2016. Kontributin k…

Kalendari i publikimeve

20
Tet

Aksidentet Rrugore

Shtator 2017
Instituti i Statistikave
23
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2017
Instituti i Statistikave
23
Tet

Lëvizjet e Shtetasve

Shtator 2017
Instituti i Statistikave
24
Tet

Indeksi i Nivelit të Çmimeve

2016
Instituti i Statistikave
25
Tet

Rezultatet e Censusit të Bujqësisë

2012
Instituti i Statistikave