Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shtator 2021

PBB

Tremujori 2 - 2021

Import/Eksport

Shtator 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2021 është 2,6 %.
18
Tet

Aksidentet Rrugore, Shtator 2021

Në muajin Shtator 2021 numërohen 105 aksidente rrugore nga 138 aksidente të ndodhura në muajin Shtator 2020, duke u ulur me 23,9 %, krahasuar me të njëjtën peri…
18
Tet

Tregtia e Jashtme, Shtator 2021

Në Shtator 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 33 mld lekë, duke u rritur me 31,1 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 39,4 %, …
08
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2021, arriti 102,5 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
04
Tet

Anketa e Buxhetit të Familjes, 2020

Në vitin 2020, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, të përbërë mesatarisht nga 3,6 persona, janë 83.475 lekë. Totali i shpenzimeve për konsum ësh…

Kalendari i publikimeve

25
Tet

Ekonomia dhe Buxheti

Gusht 2021
Ministria e Financës
27
Tet

Statistikat e Transportit

Shtator 2021
Instituti i Statistikave
28
Tet

Depozitat sipas rrethit

T3 - 2021
Banka e Shqipërisë
28
Tet

Normat e Interesit

Shtator 2021
Banka e Shqipërisë