Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2021

PBB

Tremujori 3 - 2021

Import/Eksport

Dhjetor 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

26
Jan

Statistikat e Transportit, Dhjetor 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Dhjetor 2021 është 374,2 mijë ton, duke u rritur me 4,6 %, krahasuar me Dhjetor 2020.
25
Jan

Lëvizjet e Shtetasve, Dhjetor 2021

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar, në muajin Dhjetor 2021, është 667.432 dhe krahasuar me Dhjetor 2020
20
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2021 është 3,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 6,8 % vërehet në g…
18
Jan

Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2021

Në muajin Dhjetor 2021 numërohen 119 aksidente rrugore nga 113 aksidente të ndodhura në muajin Dhjetor 2020, duke u rritur me 5,3 %, krahasuar me të njëjtën per…
17
Jan

Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2021

Në Dhjetor 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 32 mld lekë, duke u rritur me 38,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 14,…

Kalendari i publikimeve

31
Jan

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Dhjetor 2021
Banka e Shqipërisë
31
Jan

Statistika të kursit të këmbimit

Janar 2022
Banka e Shqipërisë
04
Shk

Statistika monetare

Dhjetor 2021
Banka e Shqipërisë
04
Shk

Depozitat dhe huatë sipas rrethit

Tr IV - 2021
Banka e Shqipërisë