Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2018

PBB

Tremujori 2 - 2018

Import/Eksport

Shtator 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

22
Tet

Aksidentet Rrugore, Shtator 2018

Në muajin Shtator 2018 numërohen 156 aksidente rrugore nga 172 aksidente të ndodhur në Shtator 2017, duke u ulur me 9,3 % krahasuar me të njëjtën periudhë të nj…
18
Tet

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018 është 1,9 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,4 %, vërehet në …
17
Tet

Tregtia e Jashtme, Shtator 2018

Në Shtator 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 26 mld lekë, duke u rritur me 8,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 28,0 %, n…
09
Tet

Vjetari Statistikor Rajonal, 2018

Vjetari Statistikor Rajonal, 2018
08
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018, arriti 105,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Sh…

Kalendari i publikimeve

23
Tet

Lëvizjet e Shtetasve

Shtator 2018
Instituti i Statistikave
25
Tet

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Shtator 2018
Ministria e Financës
26
Tet

Statistikat e Krimeve

T3 - 2018
Instituti i Statistikave
26
Tet

Publikim i dedikuar për Krimet

Instituti i Statistikave
29
Tet

Statistikat e Transportit

Shtator 2018
Instituti i Statistikave