Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2021

PBB

Tremujori 3 - 2020

Import/Eksport

Janar 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Shk

Lëvizjet e Shtetasve, Janar 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2021, janë 405.799.
23
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2021 është 0,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,1 % vërehet në gru…
19
Shk

Strukturat Akomoduese, T4- 2020

Në tremujorin e katërt 2020 treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:
18
Shk

Treguesit demografikë, T4 - 2020

Numri i lindjeve, për tremujorin e katërt 2020 është 7.011, duke shënuar një rënie me 11,4 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2019.
18
Shk

Aksidentet Rrugore, Janar 2021

Në muajin Janar 2021 numërohen 125 aksidente rrugore nga 93 aksidente të ndodhura në muajin Janar 2020, duke u rritur me 34,4 %, krahasuar me të njëjtën periudh…

Kalendari i publikimeve

26
Shk

Statistikat e Transportit

Janar 2021
Instituti i Statistikave
26
Shk

Lejet e Ndërtimit

T4 - 2020
Instituti i Statistikave
26
Shk

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Shkurt 2021
Banka e Shqipërisë
26
Shk

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Janar 2021
Banka e Shqipërisë
26
Shk

Të dhëna të korporatave depozituese

Janar 2021
Banka e Shqipërisë