Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2018

PBB

Tremujori 2 - 2018

Import/Eksport

Tetor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Nën

Tregtia e Jashtme, Tetor 2018

Në Tetor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 21,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 14,8 %, në…
14
Nën

Treguesit Demografikë, T3 - 2018

Numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2018 rezulton 6.859, duke shënuar një rënie prej 19,7 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2017. Numri i vdekjeve për trem…
09
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2017

Në vitin 2017, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 2.030 miliardë lekë shitje neto, duke shënuar një rritje…
08
Nën

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2018, arriti 105,0 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Tet…
02
Nën

Statistikat e Kulturës, T3 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e tretë 2018 është 94, duke pasur një rritje me 42,4 % krahasuar me tremujorin e tretë 2017. Në tremujorin e tretë 201…

Kalendari i publikimeve

21
Nën

Aksidentet Rrugore

Tetor 2018
Instituti i Statistikave
22
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike

T3 - 2018
Instituti i Statistikave
23
Nën

Lëvizjet e Shtetasve

Tetor 2018
Instituti i Statistikave
26
Nën

Statistika të sistemeve të pagesave

T3 -2017
Banka e Shqipërisë
26
Nën

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Tetor 2018
Ministria e Financës