Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Maj 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

22
Qer

Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet, 2018

Statistikat e tregtisë së jashtme të mallrave janë një instrument shumë i rëndësishëm për marrësit e vendimeve në sektorët publik dhe privat. Ato ndihmojnë në…
21
Qer

Aksidentet Rrugore, Maj 2018

Në muajin Maj 2018 numërohen 155 aksidente rrugore nga 176 aksidente të ndodhur në Maj 2017, duke ulur me 11,9 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më…
20
Qer

Statistikat e Bujqësisë 2017

Në vitin 2017, prodhimi i perimeve është 1.151.928 ton, duke shënuar një rritje vjetore rreth 2,02 % krahasuar me vitin 2016. Niveli më i lartë i prodhimit të p…
20
Qer

Statistikat e Blegtorisë 2017

Numri i gjedhëve në vitin 2017 është 475.215 krerë, duke shënuarnjë rënie me 3,4 %, në krahasim me vitin 2016.
20
Qer

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T1 - 2018

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…

Kalendari i publikimeve

25
Qer

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Maj 2018
Ministria e Financës
26
Qer

Lëvizjet e Shtetasve

Maj 2017
Instituti i Statistikave
27
Qer

Statistikat e Transportit

Maj 2018
Instituti i Statistikave
27
Qer

Ekonomia dhe Buxheti

Mars 2018
Ministria e Financës