Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Korrik 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Korrik 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Gsh

Tregtia e Jashtme, Korrik 2019

Në Korrik 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,5 %, në …
19
Gsh

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,9 %, vërehet në g…
14
Gsh

Treguesit Demografikë, T2 - 2019

Numri i lindjeve, për tremujorin e dytë 2019 rezulton 6.362, duke shënuar një rënie prej 5,7 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2018. Numri i vdekjeve, për tremu…
08
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2019, arriti 106,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015.Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Korr…
05
Gsh

Statistikat e Kulturës - T2 - 2019

Numri i shfaqjeve kulturore gjithsej në tremujorin e dytë 2019 është 372, duke pësuar një rritje prej 28,3 %, në krahasim me tremujorin e dytë 2018. Në instituc…

Kalendari i publikimeve

21
Gsh

Aksidentet Rrugore

Korrik 2019
Instituti i Statistikave
22
Gsh

Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri

2018
Instituti i Statistikave
23
Gsh

Lëvizjet e Shtetasve

Korrik 2019
Instituti i Statistikave
26
Gsh

Bilanci i Energjisë Elektrike

T2 - 2019
Instituti i Statistikave
26
Gsh

Statistika të sistemeve të pagave

T2 - 2019
Banka e Shqipërisë