Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2021

PBB

Tremujori 1 - 2021

Import/Eksport

Gusht 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2020

Në vitin 2020 rezulton të jenë menaxhuar rreth 1,04 milionë tonë mbetje urbane, duke shënuar një rënie me rreth 3,5 %, krahasuar me vitin 2019.
20
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2021

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2021 është 2,7 %.
17
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2021

Në muajin Gusht 2021 numërohen 134 aksidente rrugore nga 130 aksidente të ndodhura në muajin Gusht 2020, duke u rritur me 3,1 %, krahasuar me të njëjtën periudh…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2021

Në Gusht 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 22,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulje me 26,0 …
16
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të Mirave, T2 - 2021

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektrike, Gaz,…

Kalendari i publikimeve

23
Sht

Lëvizjet e Shtetasve

Gusht 2021
Instituti i Statistikave
27
Sht

Statistikat e Transportit

Gusht 2021
Instituti i Statistikave
27
Sht

Ekonomia dhe Buxheti

Korrik 2021
Ministria e Financës