Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2018

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Dhjetor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2018 është 1,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,1 %, vërehet në …
17
Jan

Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2018

Në Dhjetor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 1,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 20,5 %, në …
10
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2018, arriti 105,9 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin D…
28
Dhj

Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2018

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2018 vlerësohet me rritje prej 4,48 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2017. Kontributin…
27
Dhj

Statistikat e Transportit, Nëntor 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2018 është 317 mijë ton, duke u ulur 7,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.…

Kalendari i publikimeve

21
Jan

Aksidentet Rrugore

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave
23
Jan

Lëvizjet e Shtetasve

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave
28
Jan

Statistikat e Transportit

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave