Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qeshor 2018

PBB

Tremujori 1 - 2018

Import/Eksport

Qeshor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Kor

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2018 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,7 %, vërehet në …
17
Kor

Tregtia e Jashtme, Qershor 2018

Në Qershor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 17,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur…
16
Kor

Treguesit e Shëndetit Publik, 2017

Në vitin 2017, numri i vizitave gjithsej në shërbimin parësor është 7.942.742, mesatarisht 3 kontakte për person në vit. Numri i vizitave në konsultorin e fëmij…
11
Kor

Njoftim për media - Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2016

Në 2016, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 48 miliardë lekë, duke pësuar rritje me 8,64 % krahasuar me vitin 2015, ndikuar kjo kryesish…
09
Kor

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2018

Në muajin Qershor 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,4 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,2 %. Ndryshimi mujor i indeksit të ç…

Kalendari i publikimeve

23
Kor

Aksidentet Rrugore

Qershor 2018
Instituti i Statistikave
23
Kor

Lëvizjet e Shtetasve

Qershor 2018
Instituti i Statistikave
25
Kor

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Qershor 2018
Ministria e Financës
26
Kor

Statistikat e Krimeve

T2 - 2018
Instituti i Statistikave
27
Kor

Statistikat e Transportit

Qershor 2018
Instituti i Statistikave