Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Korrik 2022

PBB

Tremujori 1 - 2022

Import/Eksport

Maj 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

11
Gsh

Treguesit Demografikë, T2 - 2022

Numri i lindjeve për tremujorin e dytë 2022 është 5.384, duke shënuar një rënie me 14,8 %, krahasuar me tremujorin e dytë 2021.
08
Gsh

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2022

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Korrik 2022, arriti 109,3 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
27
Kor

Statistikat e Transportit, Qershor 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2022 është 307,8 mijë tonë, duke u ulur me 25,3 %, krahasuar me Qershor 2021.
25
Kor

Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Qershor 2022, janë 1.359.501. Ky tregues rezulton me një rritje 44,6 %, krahasuar me …
21
Kor

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2022 është 6,6 %.

Kalendari i publikimeve

19
Gsh

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Korrik 2022
Instituti i Statistikave
19
Gsh

Anketa e Strukturave Akomoduese

Qershor 2022
Instituti i Statistikave
22
Gsh

Të huajt në Shqipëri

2021
Instituti i Statistikave
25
Gsh

Lëvizjet e Shtetasve

Korrik 2022
Instituti i Statistikave
25
Gsh

Statistika mujore të sistemeve të pagesave

Qershor 2022
Banka e Shqipërisë