Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shkurt 2019

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Janar 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

25
Mar

Lëvizjet e shtetasve, Shkurt 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2019, janë 530.69, krahasuar me Shkurt 2018, ky tregues rezulton me rritje 7,5…
21
Mar

Aksidentet Rrugore, Shkurt 2019

Në muajin Shkurt 2019 numërohen 125 aksidente rrugore nga 113 aksidente të ndodhur në Shkurt 2018, duke u rritur me 10,6 % krahasuar me të njëjtën periudhë të n…
19
Mar

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2019 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,9 %, vërehet në g…
18
Mar

Tregtia e Jashtme, Shkurt 2019

Në Shkurt 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 5,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 3,4 %…
15
Mar

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T4 - 2018

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…

Kalendari i publikimeve

27
Mar

Statistikat e Transportit

Shkurt 2019
Instituti i Statistikave
29
Mar

Produkti i Prendshëm Bruto

Final 2016, Gjysmë Final 2017
Instituti i Statistikave
29
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto

T4 - 2018
Instituti i Statistikave
29
Mar

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Mars 2019
Banka e Shqipërisë
29
Mar

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Shkurt 2019
Banka e Shqipërisë