Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Qeshor 2018

PBB

Tremujori 1 - 2018

Import/Eksport

Qeshor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Kor

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Qershor 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Qershor 2018, është 912.472, krahasuar me Qershor 2017, ky tregues rezulton me…
23
Kor

Aksidentet Rrugore, Qershor 2018

Në muajin Qershor 2018 numërohen 142 aksidente rrugore nga 185 aksidente të ndodhura në Qershor 2017, duke u ulur me 23,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të …
18
Kor

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2018 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,7 %, vërehet në …
17
Kor

Tregtia e Jashtme, Qershor 2018

Në Qershor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 17,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur…
16
Kor

Treguesit e Shëndetit Publik, 2017

Në vitin 2017, numri i vizitave gjithsej në shërbimin parësor është 7.942.742, mesatarisht 3 kontakte për person në vit. Numri i vizitave në konsultorin e fëmij…

Kalendari i publikimeve

25
Kor

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Qershor 2018
Ministria e Financës
26
Kor

Statistikat e Krimeve

T2 - 2018
Instituti i Statistikave
27
Kor

Statistikat e Transportit

Qershor 2018
Instituti i Statistikave
27
Kor

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Prill 2018
Ministria e Financës
30
Kor

Huatë

Qershor 2018
Banka e Shqipërisë