Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2017

PBB

Tremujori 2 - 2017

Import/Eksport

Tetor 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Nën

Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 2016

Në vitin 2016, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave dhe shërbimeve realizuan 1.882 miliardë lekë shitje neto duke rezultuar me 4,4 % …
22
Nën

Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë, 2016

Në vitin 2016 prodhimi i perimeve është 1.129.101, duke shënuar një rritje prej 9,6 %, krahasuar me vitin 2015. Niveli më i lartë i prodhimit të perimeve është …
22
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2017

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2017 është 3,2 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 7,8 % vërehet në gru…
21
Nën

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Tetor 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2017 është 795.855. Krahasuar me Tetor 2016, ky tregues rezulton me rrit…
20
Nën

Aksidentet Rrugore, Tetor 2017

Në muajin Tetor 2017 numërohen 184 aksidente rrugore nga 193 aksidente të ndodhur në Tetor 2016. Në krahasim me Tetor 2016, numri i aksidenteve është ulur me   …

Kalendari i publikimeve

24
Nën

Treguesit e Kulturës

T3-2017
Instituti i Statistikave
25
Nën

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Tetor 2017
Ministria e Financës
27
Nën

Statistikat e Transportit

Tetor 2017
Instituti i Statistikave
30
Nën

Ekonomia në Fokus

Tetor 2017
Ministria e Financës