Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Shkurt 2020

PBB

Tremujori 4 - 2019

Import/Eksport

Shkurt 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 - 2019

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2019 vlerësohet me rënie prej 0,15 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2018. Kontribut …
27
Mar

Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2017 - Gjysmë final 2018

Në vitin 2018 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej 4,07 %, krahasuar me vitin 2017, pas një rritje prej 3,80 % në vitin 2017, kra…
26
Mar

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2020

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2020 rezulton 2.845.955 banorë duke pësuar një rënie me 0,6 %, krahasuar me 1 Janar 2019.
26
Mar

Statistikate transportit, Shkurt 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2020 është 360 mijë ton, duke u rritur 14,6 %, krahasuar me Shkurt 2019. Në dymujorin e pa…
25
Mar

Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shkurt 2020, janë 616.496.

Kalendari i publikimeve

08
Pri

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Mars 2020
Instituti i Statistikave
10
Pri

Tregues të shëndetit financiar

Shkurt 2020
Banka e Shqipërisë
17
Pri

Tregtia e Jashtme

Mars 2020
Instituti i Statistikave
21
Pri

Aksidentet

Mars 2020
Instituti i Statistikave