Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2019

PBB

Tremujori 3 - 2019

Import/Eksport

Dhjetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

20
Jan

Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2019

Në muajin Dhjetor 2019 numërohen 135 aksidente rrugore nga 136 aksidente të ndodhura në muajin Dhjetor 2018, duke u ulur me 0,7 %, krahasuar me të njëjtën periu…
20
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,3 % vërehet në g…
17
Jan

Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2019

Në Dhjetor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 1,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur …
15
Jan

Reagim për media

Duke u nisur nga disa artikuj dhe lajme në media referuar një studimi të OKB dhe projeksionit me disa skenarë mbi popullsinë shqiptare, vlerësimet e të cilit në…
10
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2019, arriti 107,1 kundrejt muajit Dhjetor 2015

Kalendari i publikimeve

27
Jan

Statistikat e Transportit

Dhjetor 2019
Instituti i Statistikave
27
Jan

Anketa e Migracionit

2019
Instituti i Statistikave
31
Jan

Statistikat e Kulturës

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
31
Jan

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Janar 2020
Banka e Shqipërisë
31
Jan

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Dhjetor 2019
Banka e Shqipërisë