Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2018

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Nëntor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

10
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2018, arriti 105,9 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin D…
28
Dhj

Produkti i Brendshëm Bruto, T3 - 2018

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2018 vlerësohet me rritje prej 4,48 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2017. Kontributin…
27
Dhj

Statistikat e Transportit, Nëntor 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2018 është 317 mijë ton, duke u ulur 7,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.…
24
Dhj

Lëvizjet e Shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2018, është 646.826, krahasuar me Nëntor 2017, ky tregues rezulton me r…
21
Dhj

Aksidentet Rrugore, Nëntor 2018

Në muajin Nëntor 2018 numërohen 130 aksidente rrugore nga 177 aksidente të ndodhur në Nëntor 2017, duke u ulur me 26,6 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një…

Kalendari i publikimeve

17
Jan

Tregtia e Jashtme

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave
18
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave
21
Jan

Aksidentet Rrugore

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave
23
Jan

Lëvizjet e Shtetasve

Dhjetor 2018
Instituti i Statistikave