Aktivitete
07 Sht 2021 Tiranë, Instituti i Statistikave
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal si pjesë e zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të INSTAT “Fuqiz…
14 Kor 2021 INSTAT
Në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar, Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) priti një v…
04 Maj 2021
Gjatë muajit Maj 2021, INSTAT ka zhvilluar takimet e para të Komisioneve të Censit në nivel Bashkie …

___________________________________________________________________________________________________________________________________________