Njoftimet më të fundit

Misioni i gjashtë i Ekspertit Kryesor/Team Leader

31 Dhj 2020

Më 21 - 30 Dhjetor 2020, u zhvillua online misioni i gjashtë i KE1/Team Leader, Z. Bart De Brujin, në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave. Aktivitetet ku misioni fokusohet janë zhvillimi i aplikacionit q…

Mision i Ekspertit Kryesor/Team Leader

31 Dhj 2020

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë periudhës 01 - 10 Dhjetor 2020, në ambientet e INSTAT, u zhvillua misioni i pestë KE1/Team Leader, Z. Bart De Brujin. Misioni u përqëndrua në finalizimin e py…

Mision i Ekspertit kryesr/Eksperti GIS

31 Dhj 2020

Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, më 01 - 04 Dhjetor 2020, në ambientet e INSTAT, u zhvillua misioni i dytë i KE5, Z. Alessandro Cimbelli. Misioni u përqëndrua në monitorimin e aktiviteteve të kon…

Mision i ekspertit kryesor/Eksperti TI

31 Dhj 2020

Mision i ekspertit kryesor/Eksperti TI

Zhvillimi i pilot të Censit

06 Mar 2020

Në datën 21 Tetor 2019 filloi numërimi në terren i popullsisë dhe banesave për fazën pilot të Censit. Për këtë fazë u përzgjodhën 10 Bashki, që mundësuan testimin e metodologjisë, sistemin e teknologjisë së mbledhjes së të dhënave si dhe të…