Punësimi

Aplikimet për pozicionet vakante në INSTAT, në kuadër të Censit të popullsisë dhe banesave 2022,  bëhen online duke klikuar në linkun dhe ne posterin më poshtë:

http://rekrutime.instat.gov.al/