ÇFARË do të pyetet në Pilot

Përmbledhje e moduleve dhe definicioneve, Cens 2022

Duke klikuar mbi imazhin e Modulit 1 do ju hapen të gjitha modulet.

Moduli 1: Informacion mbi Ndërtesën