Aktivitete
19 Maj 2020
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërme…
26 Shk 2020 Instat
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërme…
20 Sht 2019 Rogner Hotel Tirana
Nuk ka dyshim që Censi i Popullsisë dhe Banesave është aktiviteti statistikor më i rëndësishëm në…

___________________________________________________________________________________________________________________________________________