COVID-19

Ndikimi i COVID-19 në publikimet e Institutit të Statistikave

Në kontekstin e situatës që po zhvillohet me shpejtësi për shkak të Coronavirusit (njohur gjithashtu si COVID-19), Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT do të vazhdojë publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare.
Të gjitha publikimet që mund të impaktohen do të shtyhen deri në një njoftim të dytë.
INSTAT, do të vazhdojë të vëzhgojë ecurinë e situatës dhe do të përshtasë më tej aktivitetin e publikimeve sipas nevojës.

Lista e Çmimeve

Në këtë seksion do gjeni të publikuar listën e çmimeve mesatare për akrtikujt kryesorë të konsumit

Lista e çmimeve, Mars 2020

Lista e çmimeve, Shkurt 2020

Lista e çmimeve, Janar 2020

Lista e çmimeve, Dhjetor 2019

Publikime

Në këtë seksion do të gjeni publikimet më të fundit të INSTAT, të publikuara gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.

27-05-2020 Statistikat e transportit, Prill 2020
22-05-2020 Bilanci i Energjisë Elektrike, T1 - 2020
21-05-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2020 
21-05-2020 Treguesit Demografikë, T1 - 2020
20-05-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të                                    Konsumit, Prill 2020
18-05-2020 Tregtia e Jashtme, Prill 2020

18-05-2020 Aksidentet Rrugore, Prill 2020

08-05-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2020

29-04-2020 Statistikat e Kulturës - T1 - 2020

27-04-2020 Statistikate transportit, Mars 2020

21-04-2020 Aksidentet Rrugore, Mars 2020

21-04-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të                                      Konsumit, Mars 2020

17-04-2020 Tregia e Jashtme, Mars 2020

08-04-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2020

27-03-2020 Produkti i Brendshëm Bruto, Final 2017 -
                   Gjysmë final 2018

26-03-2020 Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2020

26-03-2020 Statistikate transportit, Shkurt 2020

25-03-2020 Lëvizjet e Shtetasve, Shkurt 2020

18-03-2020 Aksidentet Rrugore, Shkurt 2020

18-03-2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të
                   Konsumit, Shkurt 2020

17-03-2020 Tregtia e Jashtme, Shkurt 2020

11-03-2020 Statistika mbi ndërmarrjet e vogla
                   dhe të mesme, 2018

09-03-2020 Indeksi i Çmimeve të Konsumit,
                   Shkurt 2020