Popullsia

2017

2018

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike

2015

2016

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

2017

2018

Raporti i Energjisë Elektrike

2016

2018

Tregtia e Jashtme

2016

 2018

Lejet e ndërtimit

2016

2018

Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve

2016

2018

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)

2016

2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

2016

2018

Indeksi i Çmimeve të Importit

2016

 2018

Tregtia me Pakicë

2016

2018

Statistikat Afatshkurtra

2016

2018

Anketa e Buxhetit të Familjeve

2016

2018

Anketa e Forcave të Punës

2017

2018