Variabel

Rrjetet sociale

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Rrjetet sociale ose faqet e internetit janë aplikacione të bazuara në teknologjitë e internet, që u mundësojnë përdoruesve të lidhen duke krijuar profile personale,të ndajnë interesa dhe / ose aktiviteteve e ide të përbashkëta, dhe krijimin e komuniteteve të njerëzve me interesa të përbashkët.
Krye