Konjuktura, Tregues Kryesorë Ekonomikë, Korrik - Shtator 2012 /27-12-2012

27-12-2012
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al