Ecuria e Tregtisë së Jashtme, 2008-2012

10-10-2013

Gjatë periudhës 5-vjeçare (2008-2012) vërehet një rritje e eksportit dhe ulje e importit të mallrave, duke përjashtuar vitin 2009 ku vërehet rënie si në eksport ashtu edhe në import. Në vitin 2012 vërehet një rritje prej 8.2 përqind në eksport dhe ulje prej 2.9 përqind në import. Në vitin 2012 përqindja e mbulimit është 40.3 përqind, nga 36.2 përqind që ishte në vitin 2011.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al