Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020

23-11-2021

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al