Njoftim për Media - Reagimi i INSTAT lidhur me emërimin e Z.Erion Manohasa

Njoftim për Media - Reagimi i INSTAT lidhur me emërimin e Z.Erion Manohasa

Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al