Revista INFOSTAT

“INFOSTAT” është revista e parë informative e publikuar nga INSTAT dhe e hapur për të gjithë lexuesit, e cila do të shërbejë si një platformë për kërkuesit, statisticienët dhe përdoruesit e statistikave në shkëmbimin e metodave të mbledhjes dhe analizës së të dhënave.

Revista “INFOSTAT” do të përmbajë artikuj informativë dhe do të publikohet një herë në vit.

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Revistës shkencore “KËRKIMI” dhe Revistës informative “INFOSTAT”, duke promovuar punimet tuaja të cilat synojnë të kontribuojnë në kërkimin shkencor dhe politikat social-ekonomike.

Revistë informative
NUMRI 1/2020