Ftesë për artikuj

Afati për dërgimin e artikujve për publikimin e ardhshëm është data 15 Shtator 2018.

Tema: “Zhvillimi i qëndrueshëm, mirëqënia dhe metodat statistikore për matjen e tyre”