KËRKIMI - Revista e statistikave dhe analizave social-ekonomike, Nr. 2

17 Dhj 2018 - 17 Dhj 2018
Xheko Imperial Hotel

“KËRKIMI” është revista e parë e publikuar nga INSTAT, me qëllim që të stimulojë shpërndarjen e metodave statistikore dhe hulumtimet e aplikuara empirike në fushën e statistikave zyrtare, ekonomike dhe sociale, si dhe të ndihmojë audiencën për një përdorim sa më të mirë të informacionit statistikor. Instituti i Statistikave ka kënaqësinë të prezantojë numrin e dytë të revistës “KËRKIMI” për lexuesit që kanë interest të thellojnë njohuritë e tyre.