Tryezë Konsultative me minoritetet dhe grupet etno-kulturore

04 Dhj 2018 - 04 Dhj 2018
Tirana International Hotel

Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-kulturore për draft-pyetesorin.