Tryezë Konsultative për personat me aftësi të kufizuar

19 Nën 2018 - 19 Nën 2018
Tirana International Hotel

Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-pyetesorin e Cens 2020.