Tryezë Konsultative për Pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020 me përfaqësues të Pushtetit Vendor

26 Sht 2018 - 26 Tet 2018
Instituti i Statistikave

Në kuadër të përgatitjeve për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020, Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore ju ftojnë në Tryezën konsultative të draft Pyetësorit të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020.