Kërkesa për të dhëna

I nderuar përdorues,

Nëse ju nuk keni mundësi të gjeni të dhënat statistikore apo informacionin e dëshiruar në website-n tonë, mund të dërgoni kërkesë për të dhëna nëpërmjet formateve të mëposhtme:

  • Email: info@instat.gov.al
  • Në rrugë postare/ Adresa: Instituti i Statistikave - Tiranë, Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
  • Telefonia:  +(355) 42222411
  • Plotësimi i formatit të kërkesës në ambientet e pritjes pranë INSTAT ose mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm
  • Aplikacioni të INSTAT për kërkesë/ankesave (Aplikacioni)

Shkarkoni:

FORMAT KËRKESE