Koordinator për të Drejtën e Informimit:

Altin Xhikneli


Instituti i Statistikave

E-mail:  axhikneli@instat.gov.al  

E-mail:  info@instat.gov.al  

Telefon: +(355) 42222411 / 177

Telefon: +(355) 42222411 / 185

Bul. "Zhan D'ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri