Procedura prokurimi

Njoftim

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin e pajisjeve të IT-së dhe ngritjen e qendrës së trajnimit, “Sida contribution nr: 55020289””, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Workstations advanced.

Tender notification

Procurement documents

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Equipment for data center and network, and installation”, for the project funds: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center", in Tirana, Albania.

The project is financially supported by the Government of Sweden represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Tender Notification BID 1

Tender documents servers (eng)

CLARIFICATIONS FOR TENDER DOCUMENTS

CLARIFICATIONS FOR TENDER DOCUMENTS

Appendix 4 Clarifications for Tender documents

Appendix 5  Modifications on Tender Documents

Award notice Bid 1 Equipment for data center and network and installation

*****

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Security systems Lot 1: Electronic door lock with keypad for server room + complete electronic access control system", in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project: Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,  with  Sida contribution nr: 55020289.

Tender_Notification

Bidding Document for Procurement of Goods

Contract Award Notice Security systems –Lot 1: Electronic door lock with keypad for server room + complete electronic access control system

*****