Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit", në linkun e mëposhtëm mund të gjeni Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve për tremujorin e fundit.

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve