Procedura prokurimi

Njoftim

Në kuadër të projektit: “Financim direkt për prokurimin e pajisjeve të IT-së dhe ngritjen e qendrës së trajnimit, “Sida contribution nr: 55020289””, financuar nga qeveria Suedeze, e përfaqsuar nga Agjensia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida), Instituti i Statistikave (INSTAT), Tiranë, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: Workstations advanced.

Tender notification

Procurement documents

Contract award notice

*****