Vende të lira pune

Njoftim për vende të lira pune në zbatim të CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020

 1. Koordinator i Projektit për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  - Shtyrje afati për aplikime  Koordinator i Projektit për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020  
  (1 pozicion)
  - Listat paraprake për pozicionin Koordinator i Projektit për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020
  (1 pozicion)

 2. Koordinator Administrativ për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  - Shtyrje afati për aplikime 
   Koordinator Administrativ për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020  
  (1 pozicion)
  - Lista paraprake për pozicionin Koordinator Administrativ për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020  
  (1 pozicion)

 3. Koordinator Teknik per për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  - Shtyrje afati për aplikime 
   Koordinator Teknik per për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020  
  (1 pozicion)
  - Lista paraprake për pozicionin Koordinator Teknik per për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020  
  (1 pozicion)

 4. Specialist Dizajner për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  Shtyrje afati për aplikime Specialist Dizajner për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020 
  -Lista e kandidatëve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Prokurim (1 pozicion)

 5. Specialist Prokurimi për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  -Lista e kandidatëve për pozicionin Specialist Prokurimi për CENS-in e Ppopullsisë dhe Banesave 2020
  -
  Lista e fituesve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Prokurimi (1 pozicion)

 6. Specialist Programist për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (3 pozicione)
  -Lista e kandidatëve për pozicionin Specialist Programist për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020
  -
  Lista e fituesve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Programist (3 pozicione)

 7. Anketues GIS – 120 pozicione

 8. Operator GIS – 20 pozicione

 9. Specialist GIS (1 pozicion)

Shpallje vetëm për nëpunës civilë për pranim në pozicion të Nivelit të Lartë Drejtues

1 - Sekretar i Përgjithshëm

- Lista paraprake Sekretar i Përgjithshëm

2 - Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit

- Lista paraprake Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit

3 - Drejtor i i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknogjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

- Lista paraprake Drejtor i i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknogjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

4 - Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë  së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor

Thirrja 4 - Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së katërt të  Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Afati për aplikim është nga data 8 shkurt deri më datë 28 shkurt 2019.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zoterojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barasvlefshme.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre muaj.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe detaje të tjera i gjeni në linkun e posaçëm. http://praktika.arsimi.gov.al/

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një eksperiencë pune të integruar e në ndërveprim me profesionistë karriere në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale e të shprehive të tyre në praktikë.

Dokumentet për aplikim

 • CV e aplikantit;
 • Diploma e përfundimit të studimeve të shkollës së lartë;
 • Lista e notave;
 • Një leter motivimi.

Aplikimi do të bëhet online në linkun si më poshtë:

http://praktika.arsimi.gov.al/

Njoftime të mëparshme