Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave

Të dhënat e lidhura me këtë faqe korrespondojnë me të dhënat e përshkruara në DSBB të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për një shpjegim më të plotë të DSBB dhe Sistemi i Përgjithshëm i Shpërndarjes së të Dhënave në të cilat merr pjesë shteti, ju lutemi vizitoni faqen kryesore të DSBB http://dsbb.imf.org/Default.aspx 


http://instat.gov.al:8080/NSDPAlbania/