Të dhëna kyçe

Treguesi

Vlera

Njësia matëse

Periudha

Data e     publikimit

Popullsia2.793.592banorë1 Janar 202215/04/2022
 Shkalla e punësimit56.5 %Tremujori 3 - 2022 12/12/2022
 Paga mesatare mujore 61.613lekë Tremujori 3 - 2022 12/12/2022
Paga minimale32.000lekë Tremujori 3 - 2022  12/12/2022
Tregtia me Pakicë (Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë)125.8Tremujori 3 - 202215/12/2022
 Numri i ndërmarrjeve ekonomike181.54920211/6/2022
Numri i lejeve të ndërtimit269leje ndërimiTremujori 3 - 202224/11/2022
 Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj 808.813personaNëntor 202222/12/2022
Madhësia mesatare e  Njësisë Ekonomike Familjare(NJEF)3,7202104/10/2022
Shpenzimet mesatare mujore për konsum të familjeve shqiptare 84.547lekë202104/10/2022
Të ardhurat mesatare mujore për frymë/ të ekuivalentuara 30.962lekë202130/12/2022
Njësitë Ekonomike Familjare që kanë akses në internet 96,5%202216/01/2023

Lista me treguesit kryesorë