Të dhënat kyçe

Çmimet

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Ndryshimet vjetore të indeksit të çmimeve të konsumit1,6%Shtator 2017

Llogaritë Kombëtare

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Produkti i Brendshëm Bruto tremujor sipas metodës së prodhimit, T2-2017 4,06 %T2 - 2017

Tregtia e Jashtme

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme,

Forcat e punës

Të dhënat kyçeVleraPeriudha
Shkalla e papunësisë 13,9 %T2 -2017