Indeksi i Çmimeve të Importit, T4 - 2017

Indeksi i Çmimeve të Importit u ul me 1,4 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2016 dhe u rrit me 0,4 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2017.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al