Indeksi i Çmimeve të Importit, T1 - 2018

Indeksi i Çmimeve të Importit në tremujorin e parë 2018, u ul me 0,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në tremujorin e parë 2018, indeksi i çmimeve të importit u rrit me 0,4 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al