Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2013

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, jep informacion statistikor mbi ndryshimin e çmimeve të konsumit. Është botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2014
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al