Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2015

Indeksi i çmimeve të konsumit në muajin Nëntor 2015, arriti 118,5 % kundrejt muajit Dhjetor 2007 (Dhjetor 2007=100).

Në muajin Nëntor 2015 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,7 %.

Ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit.
Rritja vjetore në muajin Nëntor 2015 është ndikuar kryesisht nga grupi "Ushqime dhe pije joalkoolike" me +2,30 pikë përqindje. Çmimet e grupit "Pije alkoolike dhe duhan" kanë kontribuar me +0,12 pikë përqindje. Çmimet e grupit "Shërbimi arsimor" kanë kontribuar me +0,07 pikë përqindje. Çmimet e grupit "Hotele, kafene e restorante" dhe "Argëtim e kulturë" kanë kontribuar me nga +0,03 pikë përqindje secili. Çmimet e grupit "Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji" kanë kontribuar me -0,28 pikë përqindje. Çmimet e grupit  "Veshje dhe këpucë" kanë kontribuar me -0,20 pikë përqindje. Çmimet e grupit "Transporti" kanë kontribuar me -0,17 pikë përqindje. Çmimet e grupit "Shëndeti" kanë kontribuar me -0,05 dhe çmimet e grupit "Komunikimi" kanë kontribuar -0,02 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al