Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Qershor 2017, arriti 102,4 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Në muajin Qershor 2017 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit është 2,2 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,2 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al