Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2018, arriti 104,8 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Nëntor 2018 është 1,8 %. Edhe një vit më parë ky ndryshim ishte 1,7 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Nëntor 2018, krahasuar me Tetor 2018, është - 0,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al