Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2018

Në muajin Prill 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,9 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Prill 2018, krahasuar me Shkurt 2018, është -0,5 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al