Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2018

Në muajin Shkurt 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,2 %.

Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit të muajit Shkurt 2018, krahasuar me Janar 2018, është 0,8 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al