Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018, arriti 105,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shtator 2018 është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,6 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shtator 2018, krahasuar me Gusht 2018, është 0,2 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al