Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2019, arriti 107,6 kundrejt muajit Janar 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar 2019 është 1,9 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,7 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar 2019, krahasuar me Dhjetor 2018, është 1,6 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al