Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Maj 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2019, arriti 106,5 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Maj 2019 është 1,5 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,1 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Maj 2019, krahasuar me Prill 2019, është - 1,0 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al