Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019, arriti 107,9 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Mars 2019 është 1,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,0 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në Mars 2019, krahasuar me Shkurt 2019, është -0,3 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al