Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2019, arriti 108,2 kundrejt muajit Dhjetor 2015.

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2019 është 1,7 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,1 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Shkurt 2019, krahasuar me Janar 2019, është 0,6 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al