Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 2, 2012

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP) mat ndryshimin e çmimeve të produkteve në pikën e parë të shitjes pas prodhimit.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 3, 2012
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al