Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 4, 2014

Në tremujorin e katërt 2014 ndryshimi tremujor i indeksit është -1,1 %.

Në tremujorin e katërt 2014 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Prodhimit është -1,3. Uljen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionet: " Industri nxjerrëse" me 5,6 % dhe "Industri përpunuese" me 0,7 %.

Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2013, çmimet e prodhimit të produkteve për eksport kanë shënuar rritje me 0,3 %. Çmimet e prodhimit të produkteve vendase shënuan ulje me 2,1 %.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 1, 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al