Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 1, 2015

Në tremujorin e parë të vitit 2015, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 101,5 % kundrejt vitit 2010. (Viti 2010 = 100).

Në tremujorin e parë 2015 ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Prodhimit është -1,8.Uljen më të lartë e kanë shënuar çmimet e prodhimit në seksionin: " Industri nxjerrëse" me 9,6 %.

Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2014, çmimet e prodhimit të produkteve për eksport kanë shënuar rritje me 0,8%. Çmimet e prodhimit të produkteve vendase shënuan ulje me 3,4%.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 2, 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al