Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 4, 2016

Në tremujorin e katërt të vitit 2016, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 100,5 kundrejt vitit 2010. Indeksi i Çmimeve të Prodhimit u rrit përkatësisht me 0,9 %, në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2015 dhe 1,4 % në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 1, 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al