Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 101,1 referuar vitit 2010 (2010=100). Indeksi i çmimeve të prodhimit u rrit me 2 %, në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2016 dhe nuk ka ndryshim në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2017

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al