Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 2, 2017

Në tremujorin e dytë të vitit 2017, Indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 101, 6 kundrejt vitit 2010.

Indeksi i çmimeve të prodhimit u rrit përkatësisht me 2,0 %, në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2016 dhe u ul me 0,8 %, në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2017.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Tremujori 3, 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al