Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 - 2018

Në tremujorin e katërt të vitit 2018, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,3, duke u rritur me 0,5 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017.
Indeksi i çmimeve të prodhimit, në tremujorin e katërt 2018, shënoi ulje me 0,6 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al