Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2019

Në tremujorin e parë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 103,1, duke shënuar një ulje me 0,2 %, në krahasim me tremujorin e parë 2018.
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në tremujorin e parë 2019, shënoi ulje me 0,2 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2018.

Publikimi i radhës
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al